Synergi paradigme

Synergi paradigme

Synergy: n arbejder sammen to ting til at producere en effekt, der er større end summen af deres individuelle effekter.

De fleste virksomheder opererer på to forskellige niveauer:

Menneskelige systemer – de systemer, der er involveret i eller drives af mennesker.

Processen systemer – de systemer, der er funktionelle eller mekanisk i naturen.

Hver af disse systemer er uafhængige af den anden og hver har sine egne kendetegn og behov. Menneskelige systemer og procesanlæg generelt har ikke de samme udfordringer eller løsninger selv om de skal arbejde i samlede synergi for at opnå den største succes.

Tage en simpel opgave som at køre din bil. Operatør (menneskelige system) skal være opmærksomme og kompetente. Bil (proces system) skal have alle dets komponenter kører problemfrit. De to systemer (menneskelige og proces) skal arbejde i samlede synergi og samarbejde med hinanden for at lykkes.

Vi kunne diagram denne proces, som synergy sidder på toppen af pyramiden i samarbejde mellem menneskelige systemer og procesanlæg.

De fleste virksomheder forsøger at drive deres to systemer på en kooperativ måde og mest undlader at nogensinde nå ægte synergi.

Ægte synergi er den næsten ubesværet samarbejde mellem de to systemer. Det producerer meget lidt affald og resultatet er meget effektive og produktive.

Så hvis sande synergi er et mål, hvordan man opnå det?

At opnå ægte synergi i business vi skal først vide og forstå, hvad vores kunder ønsker og forventer. Vi skal designe vores procesanlæg omkring disse kundebehov. Processen skal være konstrueret på en sådan måde, at de let kan måles ved hjælp af en statistisk metode og forblive åben nok til at give betydelige ændre for at forekomme. Dette kræver naturligvis anvendelsen af det menneskelige system til at undersøge, analysere og designe løsninger, der er først og fremmest rettet til kunden.

Så vores køreplan for synergieffekt kunne begynde med indsamling af vores kundekrav, at identificere affald og variation ved hjælp af værktøjer som DMAIC, fjerne defekter og affald på den ene side og fjerne ikke merværdi eller unødvendige varer på den anden og til sidst proceduren til projekteringsfasen.

Dette er et vigtigt første skridt til at forsikre vi opfylder kundekrav og forventninger samtidig fjerne dyre og unødvendige skridt.

Vi kan visualisere denne proces som følger:

Kundebehov og forventninger definere hvad processen vil gøre.

Øvre og nedre forventning-grænseværdierne.

Analyse af hver proces i systemet er afsluttet.

Alle defekt årsager og affald er elimineret.

Designspecifikationer er lavet.

Mange virksomheder, der brutto mindst fem millioner dollars i et regnskabsår kunne spare $250.000 eller mere og øge deres kundetilfredshed på samme tid ved at eliminere spild afvigelser fra deres processer alene.

Menneskelige systemer håndteres på en helt anden måde. Virksomheder skal bruge mere tid og indsats i forbindelse med udvælgelsen af kandidater til at forsikre kun højt ydende enkeltpersoner gøre lønklasse, disse personer bør uddannes grundigt i menneskelige relationer og lederevner sammen med deres respektive tekniske færdigheder. Enkeltpersoner og teams bør være selvstyrende og ansvarlig for hele processer. De skal præsentere med alle de færdigheder nødvendige ikke kun komplet arbejde men for at interagere med deres kunder.

Vi kan visualisere en god menneskelige system som følger:

Omhyggelig udvælgelse af medarbejdere.

Personlig udvikling.

Faglig udvikling.

Værdi enkelt.

Styrk enkelt.

Opnå synergi.

Virksomheder bør koncentrere sig om både menneskelige og proces systemer i følgende rækkefølge:

Menneskelige systemer

Procesanlæg

Processer kan udformes, men kun af mennesker, som er i stand til design og som forstår virksomheden og kunden.

Det er hårdt arbejde at opnå ægte synergi, men når det er mestret virksomheder forventer hårdt arbejde og kunde centreret medarbejdere arbejder i samlede samarbejde med andre menneskelige systemer og procesanlæg, som tilsammen skaber en base for samlede kunde kvalitet og intern effektivitet.