Nyhedsbrev 1 2018.

Posted by on 17 april, 2018

Nyhedsbrev 1 2018

Vinterens aktiviteter er nu overstået, der har i 2018 været godt gang i alle områder, dommerdag, obligatorisk teorigennemgang, løbe træning, test og der har været afholdt et stort antal medlemsmøder på alle niveauer, til stor gavn for bestyrelsen, der med de møder har fået et godt og konstruktiv billede af dommerklubbens status 2018, vores største problem er rekruttering af nye dommere og fastholdelse, men det er ikke kun i Silkeborg FDK det er et problem, det skinner generelt igennem i hele Danmark, at dommerstanden bliver ældre, så ny og unge kræfter skal der til.

Indefodbolden og Futsal har igen i sæsonen været moderat, indefodbolden er falden, med blive opveje af Futsal, så den samlet mænge opgaver hen over vinteren ligget på sammen niveau, som de senere år.

Udendørs er der nu gang i den hele året, kunststofbaneren er kommet og der er kampe på alle banerne fra tidlige til sent, så dommene har ikke længer en naturlig vinterperiode med pauser, fra dommergerningen, hvilket gør at flere dommere føler sig presset og vælger og gå ned i antal kampe eller tager orlov fra dommergerningen, et problem som vi skal tag alvorligt og forsøge at løst sammen med fodboldklubberne.

Vi afsluttede 2017, med et dommergrundkursus i Jyske Park, hvor vi havde store fokus på at få lokale aspiranter, det blev desværre ikke tilfældet, da der ”kun” var 4 personer med postadresse i vores område, men følgevirkninger efter kurset i Jyske Park, har været positiv, da vi nu her i april kan gøre status og konstateret, at vi har opnået og få 9 nye dommere, så stor tillykke og velkommende i vores dommerklub til:

Johan Hyldal Bjørn, Rasmus Brønd Christensen, Tobias Østvand Matthiesen, Henrik Krogh Jensen, Mikkel Dalgaard, Jon Skålerud, Simon Skellgaard Lyngsen, Nikolaj Torp og Esben Damgaard.

Bestyrelsen opfordrer, alle til at tage godt i mod de nye dommere og hjælpe dem på vej, så de får gode oplevelse som dommer og bliver fremtiden for dommerklubben.

Generalforsamlingen gav også et par nye ansigter i bestyrelsen, velkommen til Dan Schlajker som kasser, han skulle nu været på plads og klar til alle opgaver, så skulle ”en” i nu ikke havde fået betalt kontingent, så se og få det ud af verden, inden Dan sende rykker, ”det koster ekstra”.

Ny næstformand er Jacob Bendtsen, også vedkommen til ham, hans hovedopgave i bestyrelsen, bliver rekruttering og fastholdelse, han er nu gået i gang med tiltag omkring de 9 nye dommere, samt dommere fra 2017, vi skulle gerne have nogle, spændene og udviklende tiltage, for at fastholde og udvikle disse dommere, til gavn for Dansk Fodbold, så er der nogen i klubben der gerne vil bidrage og hjælpe, så tag kontakt til Jacob.

Vores lokale dommerudvalg, har nu lagt en plan for foråret udviklinger, hvor vi forventer og nå hele vejen rund, til de dommere, som ikke fik nok fokus i 2017, samt skulle vi gerne have kigge på de dommere, der ligge og bobler, for at komme en række eller to op, uden at vi glemmer de dommere der er indrangeret, de skal også have opvartning, så de kan holde deres plads.

Obligatorisk teorigennemgang og løbe test, er forløbet godt i Silkeborg, alle med få undtagelser, har gennemgået og bestået, de krav der var opsat af DBU, de personer der ikke har deltaget, har alle meddelt dommerklubben deres ønsker for det kommende år, og det har bestyrelsen taget til efterretning, samt enkle dommere har ikke klaret de fysiske krav, men har så valgt og gå et trin ned, samt bruge deres evner til andre opgaver i klubben, vejledning og udvikling af kollegaer, så stor tak til disse for deres offer, for helheden.

Efteruddannelse, her har flere af vores dommer været på dommer i praktisk og dommer som leder 1.

Vivi Kattenhøj er i gang med, opgradering til trioudvikler, Dan Schlajker har bestået vejleder kurset og er nu aktiv vejleder.

Dommerdagen i februar mdr. i Lunden, blev sædvanen tro, igen en succes, hvor der blev ”tævet” teori hele formiddagen, med Alfred Rossen Sydvestjysk FDK som tovholder og Brain Johnsen havde et indlæg omkring dommerens sikkerhed og hvilke hjælpemulighed der er i organisationen, det væres sig DBU som DFU, efter frokost var der lagt et temakursus ”Dommer i vanskelige kampe”, hvor DBU-instruktør Per Bo Christensen Tåsinge, kørte os gennem dette emne, som altid er relevant og interessant, alle fik nogle redskaber til at håndtere disse kampe.

Turneringer er nu kommet i gange, alle har nu opgaver som skal klares, vejledere og udvikler er også kommet i tøjet og klar til at hjælpe jer aktive dommere, bestyrelsen håber på et rigtig godt og konstruktiv forår for alle.

Året ”Fair Play Klub”, blev efter afstemning B.74, som har fået overrakt diplom som bevis, af Brian Johnsen, stort tillykke til B.74 med titlen, som ”Fair Play Klub 2017”

Formanden.

Posted in: Nyheder