Bag om SFK

Silkeborg Fodbolddommerklub blev stiftet den 24. august 1940.

Silkeborg Fodbolddommerklub er en interesseorganisation, som varetager alt indenfor fodbolddommerhvervet.

Silkeborg Fodbolddommerklub er dommerens talerør overfor andre interessegrupper, en opgave vi har varetaget siden stiftelsen den 24. august 1940.

Vi er en af de i alt 16 Jyske fodbolddommerklubber, og har et medlemstal her midt i 2005 på 80 medlemmer, hvoraf ca. 60 er aktive dommere.

Udover at dømme fodboldkampe varetager vi uddannelse af nye dommere, står for efteruddannelse af den faste dommerstand, samt forestår bedømmelse og vejledning af dommeren.

Silkeborg Fodbolddommerklub dækker geografisk Silkeborg og omegn. Vi servicerer ca. 42 klubber; fra Ry i syd til Kjellerup i nord og Fårvang i øst til Hampen, Gludsted og Bryrup i vest.

Silkeborg Fodbolddommerklub er medlem af Dansk Fodbolddommer Union (DFU). DFU er en landsdækkende interesseorganisation, som varetager dommernes interesser over for blandt andre DBU, DGI, FIRMA SPORT, DANSK ARBEJDER IDRÆT i relation til såvel økonomi, uddannelse og karriere.

Medlemskabet dækker tillige Jysk Fodbolddommer Union, som dækker det Jyske område under DFU, og sikrer at de aftaler der er indgået af DFU med andre organisationer, bliver efterlevet i Jylland.

Som medlem af Silkeborg Fodbolddommerklub er man en del af en helhed og indgår i et fællesskab – et fællesskab der minder meget om det der er i fodboldklubberne.

Vi har love og regler som alle skal leve op til, og vi forventer stor loyalitet af den enkle. Indgåede aftaler er aftaler der skal overholdes, idet der altid vil være andre personer der er afhængige af vi møder op.

Dommerklubben varetager dommerens interesser, såvel fagligt som socialt, støtter den enkle dommer med blandt andet:

>   Uddannelse, herunder såvel teori som praksis dommergerning.
>   Kampvejledninger
>   Grunduddannelse af nye dommeraspiranter.
>   Videreuddannelse efter DBU´s nye dommeruddannelse.
>   Tildeler kampe, til turneringer under DBU, JBU, DGI såvel som private klubkampe.
>   Bedømmelser.
>   Indstiller til forfremmelse.
>   Afholder medlemsmøder 5 – 6 gange om året, hvor de tre forårsmøder er pligtmøder.
>   Afholder sociale arrangementer, (bowling, fællestræning, fester, foredrag, m.m.).

Alt i alt varetager og støtter vi alle lokale dommeres interesser over for fodboldklubber, Unioner, m.m