Generalforsamling 2018

Posted by on 3 februar, 2018

Generalforsamling 2018
Tradition tro, var der uddeling af nål og pokaler forud for generalforsamlingen.
Der var ikke nogen i 2018 der skulle modtage 10 års dommernål, men der var 4 dommere som skulle modtage 25 års dommernål.
Det er stort når en dommer, rammer det at havde været fodbolddommer i 25 år, ikke mange når det, men i Silkeborg FDK, er vi god til at fastholde dommer og vi har en stor kreds der har opnået dette, og i dag er en særlig dag, for vi kan mønster hele 4 dommere, der har opnået og været aktiv dommer gennem 25 år, så et stor tillykke til:

Tom Laursen – Niels-Jørn Kristensen – Jan Hoxer – Kenneth Hyldahl.

Teoripokal:
Pokalen skulle i år skifte ejer, den har nu gennem flere år, stået hos Dan Schlajkær, men nu var der endeligt en der kunne skubbe ham af tronen.
Året teorimester 2017, Karsten Meldgaard.

Skivepokalen:
Baggrunden for valget af året modtager er, at han gennem mange år har deltaget, i alt hvad der har rørt sig i dommerklubben, også i år-2017, han yder en stor præstation ved påsætning af dommer til kampene, såvel ude som inde og sikre at alle dommere får kampe på det niveau, hvor den enkle dommer er indplaceret.
Jan er dommerklubbens bindeleddet til alle dommere og fodboldklubber i vores område, han er vellidt af alle, han mester selv det umulige, for at få dommer på alle kampe.
Han er også den, der klare påsætning af vejleder og udvikler, samt indskoling af nye dommere, bestyrelsen behøver ikke og bekymre sig, det klare Jan.
Bestyrelsen vil med tildeling af skivepokalen 2017, vise vores respekt, for Jan og hans arbejde i dommerklubben gennem mange år og i nu en gang tak for indsatsen.

Årets modtager, Jan Sørensen.

Årets pift 2016:

Pokalen som året pift, skal i år tildeles, en dommer der tog dommerkort i 2015, han har trods sin kort tid som dommer allerede markeret sig som et kommende talent, som vi i dommerklubben forvente os meget af
På trods af sin kun 19 år og sine kun 2 år som dommer, har han allerede gjort sig positiv bemærket, på banerne.
Han er meget seriøs med hensyn til sin dommergerning, og viser stor forståelse for det at kunne lede en fodboldkamp.
Men ikke kun på fodboldbanen gør han et godt indtryk, han møder altid op når dommerklubben indkalder til diverse møder og arrangementer, hvor han deltager aktivt.
Han er ikke en person med store armbevægelser, og måske derfor ligger man mere mærke til den seriøse indstilling, som han har til dommer gerningen.
Han blev tilmeldt talentarbejdet i region 3B fra efteråret 2017 i serie 4, da udviklerudvalget i Silkeborg fodbolddommerklub, vurderede at der var et talent potentiale, der kunne udvikles yderligere, og her så udvalget rigtig.
Det stod hurtig klart for Pre-talentudvalget i region 3 B, at Silkeborg igen havde sendt en dommer der har den rigtige indstilling til tingene og har mulighed for at komme langt i talentsystemet.
Han lytter og arbejder med sine udviklingspunkter, indtil han igen udvikles i en ny kamp på hans niveau.
De udvikler der i efteråret har udviklet ham i Pre-talent fortæller, at inden en udviklings kamp sendes han sine fokuspunkter i god tid inden kampen til udvikleren, og alle tilbagemeldinger lyder på, at der ligger seriøsitet og talent bag det.
Det har også betydet at Han efter kun et halvt år i serie 4 i Pre-talent er rykke endnu en række op, så han fra foråret 2018 dømmer i serie 3.

Året Pift 2017. Mads Hansen Baattrup

Følgende blev valgt på generalforsamlingen 2018.

Kasserer.
Dan Schlajker (ny)
2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Troels Duelund
Jacob Bendtsen (ny)
Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Morten Vestergaard
Lars Bo Larsen (ny)
Valg af 2 revisor for 1 år.
Morten Vestergaard
Carl Emil Stausbøll
Valg af én revisorsuppleant for 1år.
Bent Knudsen

Bestyrelsen 2018:
Formand Mogens Jakobsen
Næstformand Jacob Bendtsen
Kasser Dan Schlajker
Sekretær Troels Duelund
Bestyrelsesmedlem Brian Johnsen
Materielmester Mogens Jakobsen
Kamppåsætter Jan Sørensen

Posted in: Nyheder