Formandens beretning 2018.

Posted by on 3 februar, 2018

2017 har igen været et godt år for Silkeborg Fodbolddommerklub, vi har markeret os på alle fronter, men der har været op og nedture, vi har desværre ikke kunnet fastholde vores medlemstal på 72 medlemmer, som det var ved generalforsamlingen i 2017, tilgang af 5 nye dommere, har ikke kunnet lukke hullet efter dem, som valgte og stoppe, så i dag er medlemstallet 68.

Desværre må vi også konstaterer, at der er flere af vores dommere der her i 2017, har valgt og tage orlov, grundt arbejde og uddannelse, det betyder, at vi er blevet færre til at klare opgaverne, så kamppåsætteren, har trukket mere på jer end han ellers ville have gjort.

Vi har dømt 3734 kampe, 30 kampe færre end i 2016 og dømt 258 timer indefodbolde og Futsal, 7 timer færre end i 2017 og leveret dommere til afvikling af flere store fodbold stævne rundt om i Jylland, blandt andet i eget område, Rema 1000 Cup i Sejs og Kommunemesterskab i Fårvang.

Et nyt og stort område der er kommet til, er efterskolerne turneringerne, som kræver dommere i dagtimer, det har kamppåsætter også formået og dække.

Bestyrelsen har haft et stille år i 2017, der har ikke været mange sager at skulle behandles eller tage stilling til.

I har fået afviklet jeres kampe på en færre og god måde, og de straffe i har idømt, er blevet accepterer af alle parter.

Ingen har bragt sig i en situation, hvor bestyrelsen har været nød til at træde til og udrede sagen eller have fat i jer, for at få ændret adfærd.

Der har heldigvis ikke i vores området, været sager med vold eller trusler, som flere andre dommerklubber i landet har oplevet.
Dermed ikke sagt at der ikke har været sager, der pyntet på vores sport, der er gennem sæsonen blevet uddelt gule og røde kort, samt leder og træner, der har måtte forlade spillepladsen før tid. Antal udvisninger ca. 42 i 2017, hvilket er på niveau med tidligere år.
Bestyrelsens indtryk er, at alle sager er blevet behandlet efter de retningslinjer der er lagt i fodboldloven og kampudbyderes disciplinærudvalg, dommerne er blevet hørt og har haft mulighed for at uddybede kommentar til deres indberetninger, således at de der har trådt ved siden af, har fået den passende og fornøden straf.
Den nye bestyrelse kom godt i gang efter generalforsamlingen, med nogen visioner om en ny opbygning af udvalg m.m., for at få inddraget flere medlemmer i dommerklubbens arbejde, der blev nedsat flere nye udvalg, til forskellige opgaver, disse har nu været i arbejde i et år, men ikke alt er blevet som vi havde håbet, men vi arbejder videre, med en forvisning om, at al start er vanskeligt og tager tid inden det er på plads og virker.

Et tiltag som faldet i god jord og med til at styrke vores triodommere, var indkøb af heatsæt til triokampe, som kan lånes for et beskeden beløb. Bliver nu brugt flittig af alle triodommerne, hvilket også har givet anerkendende nik af dommere ud fra, når de har haft kampe med vores dommere.

Rekruttering og fastholdelse, var et vigtigt focus område, vi havde en aftale med DBU J, om et dommergrundkursus i marts mdr. 2017, det kom desværre ikke op og køre, grunden var for få tilmeldt, og vi kom for sent i gang med rekrutteringsarbejdet.

Vi har nu her i januar mdr. fået et kursus op stå, med teori weekend den 20. og 21. januar, og praktik og eksamen i efterfølgende weekend, på Jysk Park.

Der er tilmeldt 11 personer, men det ser ikke ud til at vi får mange nye dommere ud af det kursus, da de fleste kommer fra dommerområder uden om os, håber dog på 3 mand.

Det kan undre os, at ikke flere er klar til at byde ind med emner til dommergerningen, vi har været ud i alle boldklubber i området og flere af disse har lagt et opslag på deres hjemmeside, uden det har afført tilgang af emner, men der er ej heller stor opbakning, fra egne række, her mangler vi også initiativ fra jer dommere, vi er måske de bedste til at anbefale, dommergerningen, som en god fritidsinteresse.

Det vil på den lange bane, komme til at koste ude i klubberne, at vi ikke får tilgang af nye dommere fra nærområdet, da DBU J kommer til at hente dommere lang ud fra, med store kørselsudgifter til følge eller klubberne selv kommer til at finde kampleder, for afvikling af deres ungdomskampe, den yderste konsekvens kunne blive, at der ikke længer er dommere nok til også at have linjedommere på serie 2 kampe, allerede i 2017 blev flere serie 2 kampe afviklet uden linjedommer eller med dommer fra laver indplacering, under DBU Jylland.

Initiativer omkring fastholdelse, blev desværre skudt til hjørne i 2017, grundet manglede tid og kræfter, men bliver et vigtigt focus område i 2018 og fremover.

Dommerudvalget, har igen i 2017, udført et stort stykke arbejde, med udvikling og vejledning, samt sikre at vores dommer har fået de udviklinger, som har gjort at alle har kunne holdt deres indplacering og ikke mindste haft styre på argumentationen, for at fastholde dommer på niveau, da alle i dag bliver målt op mod, dommer fra hele Jylland, når indplaceringerne skal på plads.

Udvikler og vejleder har klaret 42 udviklinger og 19 vejledninger på dommer i Silkeborg FDK, samt en hel del flere på dommere fra andre dommerklubber.

I vores lille kerne af topdommere og udvikler, har der været op og nedture.

Nedturen stod Dennis for, da han her i efteråret 2017 trak det kort og stoppe som superligadommer, det til trods for at han måske, var inde i en af hans bedste periode som dommer, bestyrelsen har stor forståelse for Dennis valg, da det er tidskrævende at være dommer på det niveau. Dennis vil, ”set i det historisk billede”, altid være dommerklubbens første superligadommer.

Morten har så klaret opturen for denne gruppe, efter Morten egne ord, har han haft en rigtig god sæson med mange spændene udfordringer, han blev også en af de 7 deltidsdommere, her fra årsskiftet 2018, samt udtaget til UEFA CORE 39 i 2018, som gerne skulle før Morten til en international karriere, så han kan se frem til et spændende og udviklende 2018.

Esad, har efter eget udsagn haft et stille år, uden de store udfordringer, men det er heldigvis gået godt og han ser nu frem til et forår, fyldt med kampe af lidt højere intensitet, og blive udfordret mere og dermed tydeliggøre sine egenskaber, for en oprykning til 1. divisionen til sommer.

I 2017, har vi kun haft Ejner Rasmussen som talentudvikler i den Regionale Talentdommer Gruppe 2, som dækker Fyn og det sydlige Jylland, i det Hans Rasmussen, valgte og trækkes sig fra gruppen.

Men ingen dommer på øverste hylde, hvis bredden ikke er der.
Bredde har vi, set på vores klubs størrelse, ligge vi langt over i niveau, hvad angår indplaceret dommer.
Hvis jeg lige kort skal nævne: Lokal Danmarksserie 1. dommer, JS 5, dommere, S1, 3 dommere, S2, 6 dommere, S3, 9 dommere. Altså ca. en 1/3 del, af vores aktive dommere er indrangeret i den øverste dele af lokalunionens rækker.

Men den sidste 2/3 del af dommerne, det er jer, som bærer dommerklubbens største, fleste og vigtigste kampe igennem.

Her mønstre vi også dommere med stor rutine og nye med gåpåmod, som i sidste ende er med til at udvikle dommere til øverste hylde, så tag det med, for uden jer, var de andre der ikke.

Sociale arrangementer, har der desværre været for lidt af, der var dommerdagen i marts mdr., som blev afsluttet med fællesspisning, hvor der deltog 28 personer.
Bowling 2017, blev en forrygende lørdag aften i november, hvor der blev bowlet, hos Bowl´n Fun, der blev kastet mange kugler efter de stakkels kegler, og der blev som vanligt heppet på eget hold og grinet af de andres håbløse forsøg på en ”strike”.
Som sædvanlig var der 1000 undskyldninger og bortforklaringer, faktisk ligesom mange af de spillere, vi dømmer til daglig – en fantastisk stemning.
De jævnbyrdige hold gav hinanden kamp til stregen, og afgørelsen var meget tæt.
Årets bowling mester 2017 blev Carsten Gammelvind med 172 kegler.
Nr. 2 Henrik Skytte med 169 kegler og nr. 3 Herluf Christensen med 159 kegler.
Hold konkurrencen blev vundet af hold 1. med 669 kegler, deltagere Bent Knudsen – Ejner Rasmussen – Carsten Gammelvind – Lasse Lysdahl – Morten Krogh.

En rigtig god aften, i et rigtig godt selskab med nogle rigtige gode mennesker, som kræver en gentagelse i 2018.
Vi må fremover, have mere focus på sociale arrangementer, og her bliver vi nød til at få flere medlemmer involveret i planlægning og afvikling og disse tiltag.

Uddannelse og test.
Uddannelse og test, har også i 2017, være er hjørnesten i klubben, der er afholdt div. Aftner og dommerdag i marts mdr., hvor teori har været på programmet.

DBU, hvad 2015, indført obligatoriske teorigennemgang for alle dommer, for at kunne dømme deres udeturnering, det fastholdt de også i 2017, derud var der testkarv til dommer og linjedommer fra serie 3 og op.

Indefodbold og Futsal også her var der en årlig torigennemgang for at kunne dømme, alt sammen noget vi dommerklubbene har været tovholder i.

Ud over DBU´s krav, har vi i dommerklubben afholdt flere aftner med teori, samt en dommerdag med teori og praktisk dommergerning med focus på procedure for vold mod dommeren, et emne der også i 2018 vil være focus, fra DBU – DFU – Dommerklubberne.

Testkrav for den enkle dommer, fysisk og teoretisk, er også noget der har været oppe gennem hele 2017. Alle har en mening om dette, kravene er for store, for omfattende, er det nu også nødvendigt, at teste breddedommer der ikke skal rykke op, ja meningerne har været mange af.

Men lad os slå fast, vi skal ud og levere en vare til fodboldklubberne, og de har krav på dommere, der fysiks og teoretiske matcher dem, der hvor de spiller.

I 2018 vil der kun være fysisk test for dommerne, da teoritesten er droppet, til fordel for en breddere obligatoriske teorigennemgange, der er udvidet til et 3 timer kursus, de der i 2018 skal til teoritest er udvikler og dommere, som er rykket op eller er på vej i serie 3.

Vintertræningen i Kjellerup Hallen, her har der været god tilslutning, selvom det er lang for mange, men det er ikke muligt at få noget tætter på Silkeborg Centrum, da Silkeborg Kommune ikke prio-ter inde træning for fodboldfolket særlig højt, så Kjellerup Hallen er det bedste vi kan få.

Efteruddannelse kurser ligger i DBU regi, det er dem som udbyder disse kurser, der nu sket en ændring omkring tilmelding.

Kurser som, dommer i praktisk, dommer som leder 1 og 2, samt linjedommer 1 og 2, har været, kurser den enkle dommer selv har skulle søge, det har dog ikke fungeret godt, alt for mange planlagte kurser er blevet aflyst eller der er dommerne der har søgt kurser de ikke var klar til, disse kurser bliver nu invitationskurser, som styres af database i det nyoprettet dommerakademi.

DBU J.
DBU J, her har der været et fint samarbejde, vi har været inddraget i de dommer aktivitet, som skulle afholdes lokalt, der har ikke været problemer omkring kamppåsætning, vi har igen i 2017, fået lov til at påsætte dommer til Sejs stævnet, som en lokal aktivitet, til stor glæde og økonomisk gevinst, for os og Sejs.

De jyske dommerklubber har været inviteret til dialogmøde med DBU J bestyrelse, hvor begge fik mulighed for at afstemme, vores forventninger omkring samarbejdet, således af vi har det bedste afsæt for vores dommerfaglige arbejde i Jylland.

Andet positive tiltag fra DBU J er, at de har ansat vores kamppåsætter Jan Sørensen på fuld tid, til varetagelse af dommerrelateret arbejde i Jylland, som kommer alle jyske dommere til gode.

Der er i DBU regi, sket en del ændringer omkring dommeruddannelse, som tidligere var rodfæstet i DBU, der er nu lavet et Dommerakademi til at varetage dommeruddannelse, og har fået hjemsted i DBU J, med Henriette K. Jensen som chef.

Man har ændre i teoriinstruktørens arbejdsområde, således at instruktører, der skal underviser i dommergrundkursus, nu skal kunne klare både teori- og praktiskundervisningen.

Desværre er udmeldingen, at der skal være færre instruktører fremadrettet, hvilke vi få betydning for dommerklubber, der gerne vil have lokale teoriinstruktør, ikke længer kan forvente og have det.

DBU J dommerudvalg, har afholdt et enkle dialogmøde i 2017 med dommerklubberne, hvor Brian Johnsen og jeg deltog, her blev vendt de udfordringer der er i dagligdagen, samt de problemer der, når dommer bliver udsat for trusler og chikane, et område DBU stadig vil have focus på.

Test blev også vendt, her afventer man stadig et landsdækkende udspil, men det er tilsyneladende, vanskeligt, da kompetencen ligge i de enkle lokalunioner og her er der d.d. ikke enighed, så ind til da må vi leve med forskellighed.

Som det er alle bekendt, er vi en del af DBU J region 3B, dommerområde, bestående af Horsens, Vejle, Sydøstjysk og Silkeborg FDK, her har vi også deltage i det arbejde der ligger der og har folk i alle udvalg og arbejdsgrupper.

Jeg medlem i dommerudvalget, som har den overordner styring af dommerområde 3B.

Brian Johnsen er blev medlem i Udviklergruppen i 3B, efter Ejner Rasmussen, hvor alt udvikling og indstilling til indplaceringer afgøres.

Ejner Rasmussen sidder som formand for Pre-Tant gruppen, hvor Brian Johnsen og Jan Sørensen også giver en hånd med.

Silkeborg FDK yder vores bidrag til, at dommerorganisationen i DBU J fungere, til alles bedste.

DFU.
Der har været afholdt et dialogmøde mellem DFU og de jyske dommerklubber, forud for delegeretmøde i november, her blev samarbejdet med DBU og DBU J, vend.
Her kunne de jyske dommerklubber meddele at der var et godt og konstruktivt samarbejde til glæde for alle jyske dommer, vi er repræsenteret i div. udvalg og arbejdsgrupper i DBU J, med god indflydelse.
På DFU´s delegeretmøde i november var et par nyvalg.
Næstformand Finn B. Andersen, Sønderjyske FDK. ønske ikke genvalg, her blev Leif Plauborg Randers FDK valgt, Jørgen West Larsen trådt ud af bestyrelsen et år før han var på valg, grundet af andre opgaver i FIFA-regi, her blev John Østergaard Vendsyssel FDK valgt.
Hvad sker der eller i DFU.
De arbejder med ”DFU 2020”, hvor DFU’s afgørende fokusområder er Dommernes sikkerhed – Fastholdelse og rekruttering af dommere – Uddannelse og kompetenceudvikling og DFU´s sammenhængskraft og kommunikation
På kommunikationssiden havde DFU´s intensionen gennem flere år, været et ønske om en god hjemmeside og en database ”Mit DFU”, men det er ikke lykkes.
Udbyder man har haft, har ikke kunne magte opgaven, DFU har nu valget efter samråd med dommerklubberne nedlægge ”Mit DFU”, yderligt har de også opsagt deres aftale med nuværende leverandør og dermed lukker både det administrative system og nuværende design af hjemmesiden i de kommende måneder.
De har nu fundet ny og meget billigere leverandør til at hoste hjemmesiden, og sikrer samtidig en langt nemmere daglig arbejdstilgang og især en mere overskuelig og brugbar hjemmeside.

Ny Tøjaftale.
Skulle være forhandlet færdig, mangler kun at blive underskrevet, og den kommer til og gælde frem 2022, 5 år og der skulle max. komme et designeskift i perioden.
Samarbejdet med DGI og Dansk Firmaidræt.
Her udbygges samarbejdet og DFU har indgået en aftale for 2018, er dog i nu ikke underskrevet, men lidt om indholdet er sluppet ud.
Aftalen, giver dommerklubberne mulighed for at søge tilskud hos DFU’s bestyrelse til faglige fastholdelsestiltag for den målgruppe af dommere, der dømmer kampene i DGI og firmaidrætten.
DFU vurderer, det netop er den målgruppe, DBU ikke har fokus på, nemlig den store og for fodbolden helt afgørende gruppe af breddedommere, der har en del års erfaring og ikke er talenter eller topdommere. Aftalen er gældende fra 01.01.2018, og der kan søges om tilskud til arrangementer / fastholdelsestiltag efter denne dato.
Dommerklubberne er forpligtet til uden honorar at undervise på kamplederkurser arrangeret af DGI.
Der er tale om børnefodbold på halv bane. DFU’s bestyrelse vil være kontaktsted for DGI, hvorefter vi kontakter de dommerklubber, hvor kurser skal gennemføres. DGI betaler kørsel for instruktøren.
De 2 organisationer har aftalt, at man sammen skal arbejde med fælles udviklings- og synlighedsprojekter, hvor de forventer at dommerklubberne inddrages i betydeligt omfang.
Firmaidrætten Silkeborg.
Samarbejdet mellem os og firmaidrætten Silkeborg, har der ikke været meget af, gennem flere år.
Firmaidrætten er dog nu begyndt at blive presset på frivillige dommere til deres kampe og har søgt hjælp hos os, der er blevet til enkle kampe de sidste par år, men med den nye aftale, kan det godt være at vi igen kan komme på bane og dømme kampe der, men det bliver efter den aftale der er indgået mellem DFU og Dansk Firmaidræt.

Seniorklubben.
Her er der også i 2017, udført et stor stykke arbejde, for denne gruppe af dommere, foreningen kørt godt, der er styr på økonomien, og et godt aktiv for vores dommerklub, da de sikre en fastholdes af dommerne, med gode og veltilrette sociale arrangementer.
Den største udfordring for seniorklubben er, tilgang af nye medlemmer, og ser vi på dommerklubbens medlemsskare, er der eller grobund til rekruttering af nye medlemmer, da alle medlemmer over 50 år kan blive medlem.
Så opfordring herfra skal være, at alle jer over 50 år, som ikke er medlem af seniorklubben, genovervejer om ikke det var en god ide og blive medlem, jeg er sikker på at bestyrelse i seniorklubben er åben for nye tiltag, hvis de arrangementer der hidtil har været tilbud ikke rigtigt passer ind i jeres forventninger, op på barrikaderne meld jer ind og få indflydelse så aktiviteterne der.
Fremtiden.
Efter et tilbageblik på året der er gået, skal vi se fremad og der er nok at tage fat på. Det vigtigste er at;
– øge antal af medlemmer
– fastholdelse.
– uddanne jer dommer til fremtidens krav
– fortsætte arbejdet med at gøre jer til de bedste dommere i Jylland
– være en god og seriøs samarbejdspartner på alle niveauer
– forstærke vores profil på de sociale medier, hjemmeside, Facebook m.m.
– Flere sociale arrangementer, for styrkelse af sammenholdet i dommerklubben.

Det skal ske ved sammenhold og fælles offervilje.
• Øget antal dommere, skal ske gennem samarbejde med fodboldklubber, DBU og andre, men ikke mindst af os selv.
• Vi skal arbejde for at der afholdes dommergrundkurser i vores lokal- og på regionsplan.
• Vi skal sikre efteruddanne af dommerne, især breddedommerne.
• Vi vil deltage i den nye uddannelse tilbud fra DBU/DFU, og når der kommer nye tiltag, vil vi forsøge at få dommer og dommerudvikler med.
• Vi skal fortsætte og forstærke, det sociale samvær i dommerklubben.
• Vi skal fortsat arbejde for et godt samarbejde med alle vores samarbejdspartner, klubber, organisationer, ved aktiv deltagelse, i de invitationer og tiltag, der måtte komme.
• Vi vil deltage i styrkelse af samarbejdet mellem DBU og dommerne.

Hvad vil fremtiden ellers bringer.
Indkørsel af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da kasser og næstformand ikke modtager genvalg.
Et er sikret, vi kan forvente nye tiltag og ændringer, på grund af den nye struktur, som dommerakademiet vil fremkomme med.
Vi skal lokalt, omstilles os til mere faglig og social, støtte til dommerne.
Vi skal have mere focus på, at vores dommere kommer på efteruddannelse, som DBU tilbyde og inviteret til.
Vi vil fortsat have focus på dommerens sikkerhed.
Rekruttering og fastholdelse, bliver også et tema vi forsat skal have focus på, og gerne en forøgelse af vores medlemsskare.
Finde nye og spændende tiltage, til gavn for jer dommere, det være sig lokal efteruddannelse, som sociale tiltag, og med mere medlemsinvolveringen.
Vi skal se på vores hjemmeside og sociale medier, om vi har det rette eller vi skal se efter det DFU spiller ud med og så skal vi have nedsat et udvalg, som varetage denne opgave, da det er et stort og tungt område, som kræver man har stor indsigt og den fornøden lyst til at passe og pleje disse medier.
Være klar til at deltage i ny og udfordringer tiltag, det være sig fra, DFU, DBU eller andre udbyder.
Det er vigtigt at dommerklubben og i –
o se fremad.
o være omstillingsparate.
o gå ind i de nye tider og arbejdet konstruktive.
o deltage i de uddannelsestilbud der kommer.
o være kritisk, og saglig i vores kritik.
o gå efter at få indflydelse.
o tale vores dommergerning op, husk de positive oplevelser, det er dem der tale os op.

Ved at se bagud, mener jeg også vi til fulde lever op til dette –
– Vi har ikke sat os ud på siden.
– Vi er og har været med i hele processen.
– Vi har haft medlemmer med i på de flest af de kurser og tiltag, der har været afholdt de senere år, og vil fortsat forsøge at være med.
– Vi er repræsenteret i div. udvalg og arbejdsgruppen under DBU og DFU, hvor vi aktivt deltager og er med til at sætte dagsorden.
– Ingen tale dårligt om vores dommergerning.

Jeg mener også vi kan se resultaterne af den holdning og det arbejde vi har lagt i det. I dommere har en meget høj kvalitet, vi har en god bredde hele vejen rundt, nu skal vi blot havde hævet medlemsantallet.

Bestyrelsen mener stadig at der er et behov for vores dommerklub, som det er i dag og tiden fremover, så derfor er det vigtigt at alle trække i den retning, vær med i det nye og arbejde for at styrke vores dommerklub, uanset hvad der måtte komme, bør og skal vi arbejde på at forblive selvstændig.

Det er vigtigt. at vi fastholder de holdninger, for at styrke os til at være en god og selvstændig dommerklub, måske en af de små, men også en af de stærke og jeg glæder mig til, at vi i Silkeborg, om et par år eller tre kan sige, at vi igen har et medlemstal der ligger over 80 og med mindste 60 aktiv dommer på banen.

Afslutning.
Jeg vil her til slut opfordre alle til at slutte op om vores møde og arrangementer i 2018 og fortsat tale positivt om dommergerningen og find ”bare” et aspirantemne til de dommergrundkurser der bliver tilbud i Jylland.

Jeg vil slutte min beretning med endnu en gang, at takke alle i klubben, for indsats i 2017 ikke mindste vil jeg takke for den store opbakning, fra jeres familien derhjemme, for uden den vil det aldrig gå.

En stor tak til den øvrige bestyrelse og kamppåsætter, for samarbejdet i 2017.

God sæson 2018.

Formanden ord under eventuelt.

Tillykke til de nyvalgte, spændene tid i går i møde, der ligger masse af arbejde og venter på jer.

Vi skal også tage afsked med 2 bestyrelsesmedlemmer, de blev begge valgt ind i bestyrelsen i 2016 og det blev til 2 år, hvor de begge var med til at præge dommerklubben daglige virke, det være sig i arbejdet i bestyrelsen, som fastholdelse, udviklinger og rekrutteringer af dommere og ikke mindste Preben der har styret pengekassen, med hård og fast hånd.

Til jer begge, tak for indsatsen og alt held og lykke fremover.
Preben Christensen og Morten Jakobsen.
Andet:
Vintertræning i fuld gang, husk og mød op torsdag fra KL. 19.00 – 21.00 i Kjellerup Hallen.
Sidste weekend i juni mdr., er der Rema 1000 Cup, i Sejs, der skal Jan bruge jer alle, så undlade venligste og tilmelde jer andre stævner denne dag.
Fysik test torsdag den 8. marts 2018, i Kjellerup Hallen
Tak til dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.
Derefter kaffe og brød.

Posted in: Nyheder